มีดโกนพระ

SWSTonsure
มีดโกนสำหรับพระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการโกนผม โดยไม่ต้องถอดฐาน ไม่ต้องใส่แหวนรอง เส้นผมไม่ติดใบมีด ล๊อคใบมีดตรงได้ฉาก และที่สำคัญ ใช้ง่าย ไม่บาดศีรษะ

Showing all 20 results