ทางร้านหยุด 4-7กค.63 ครับ Shop Closed during public holiday 4-7 July 2020 Dismiss