Astra Superior Razor Blades x 4 Packs (20)

฿ 100.00

ใบมีดโกน ยี่ห้อ Astra รุ่น Superior Stainless
บรรจุ 4 แพค  ในแพค บรรจุ 5 ใบมีดโกน
รวม: 20 ใบมีดโกน

In stock

Description

ใบมีดโกน ยี่ห้อ Astra รุ่น Superior Stainless

บรรจุ 4 แพค  ในแพค บรรจุ 5 ใบมีดโกน

รวม: 20 ใบมีดโกน

ใบมีดโกนที่ใช้ได้ทุกวัน เหมาะกับ มีดโกนหนวดสองคมทุกแบบ เนื่องจากมีความคมที่พอดีกับคนเอเซียที่มีความหนาของปริมาณหนวดปานกลาง
กับราคาประหยัด
ความคม: 6/10
ความกระด้าง : 4/10
ความคงทน: โกน 4 ครั้ง ต่อ ใบมีด