หวีเล็กสำหรับหนวด Parker (Horn)

฿ 750.00

หวีเล็ก สำหรับแปรงหนวดเครา จาก Parker

ผลิตจากเขาควายแท้

มาพร้อมซองหนังสีดำ

เคยไหมครับเวลาหวีหนวดเคราแล้วไม่เคยเข้าทรง กลับได้หนวดเคราที่ชี้โด่ชี้เด่อยู่ประจำ สาเหตุนึงมาจากไฟฟ้าสถิตเวลาเราใช้หวีแปรงที่ทำจากพลาสติก ลองมาใช้หวีแปรงที่ทำจากเขาควายแท้ๆดูบ้าง เรื่องปัญหาคุมทรงไม่อยู่จากไฟฟ้าสถิตจะไม่มีอีกต่อไป อีกทั้งหวีเขาควายมีความมนที่ซี่แปรงไม่ทำให้กินเส้นหนวดเครา จึงไม่ทำให้เส้นขนฉีกขาดเวลาแปรงเป็นประจำครับ

In stock

Description

หวีเล็ก สำหรับแปรงหนวดเครา จาก Parker

ผลิตจากเขาควายแท้

มาพร้อมซองหนังสีดำ

เคยไหมครับเวลาหวีหนวดเคราแล้วไม่เคยเข้าทรง กลับได้หนวดเคราที่ชี้โด่ชี้เด่อยู่ประจำ สาเหตุนึงมาจากไฟฟ้าสถิตเวลาเราใช้หวีแปรงที่ทำจากพลาสติก ลองมาใช้หวีแปรงที่ทำจากเขาควายแท้ๆดูบ้าง เรื่องปัญหาคุมทรงไม่อยู่จากไฟฟ้าสถิตจะไม่มีอีกต่อไป อีกทั้งหวีเขาควายมีความมนที่ซี่แปรงไม่ทำให้กินเส้นหนวดเครา จึงไม่ทำให้เส้นขนฉีกขาดเวลาแปรงเป็นประจำครับ